Rundt om Botilbuddet Grundtvigsvej

Målgruppen er personer med psykosociale funktionsnedsættelser i alderen 18+.
 

Der tilbydes psykosocial rehabilitering efter Servicelovens §85 ydelser efter §83.

 

Endvidere modtager bostedet mennesker med alkoholmisbrugs-problemer, og personalet varetager den somatiske pleje, som beboerne i varierende grad kan have behov for. 

Vores værdigrundlag

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes.

Målsætning

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt

 

Sidst opdateret: 28.06.2019